O fúzi a změně názvu výrobků

 

Platnost zkoušek výrobků KVK PARABIT

 

V roce 2013 došlo k přejmenování a fúzi společností  KRPA DEHTOCHEMA, a.s. Svoboda nad Úpou a  Parabit Technologies, s.r.o. pod novým názvem KVK PARABIT, a.s. se sídlem ve Svobodě nad Úpou.

KVK PARABIT, a.s. převzala technologické předpisy, dokumenty k výrobkům, zkoušky výrobků, a také závazky společností  KRPA DEHTOCHEMA, a.s. a  Parabit Technologies, s.r.o.

Některé výrobky byly během fúze uvedených společností přejmenovány. Zkoušky technických parametrů provedené na výrobcích s dřívějšími názvy asfaltových pásů zůstávají v platnosti.

Seznam vybraných asfaltových pásů, u kterých došlo ke změně jejich názvu v průběhu fúze společností  KRPA - DEHTOCHEMA, a.s.  a PARABIT Technologies s.r.o. na KVK PARABIT, a.s.

 

Dřívější název asfaltového pásu

 

Nový název asfaltového pásu KVK PARABIT

Bitagit 35 mineral AL radon

 

BITAGIT 35 AL + V60 mineral

Bitagit 40 mineral AL

 

BITAGIT 40 AL + V60 mineral

ElastAL Rn 40

 

PARAELAST AL + V S40

K-FIX G30

 

PARAELAST FIX G30

Paraalbit AL +V S35

 

PARABIT AL+V S35

Paraalbit AL +V S40

 

PARABIT AL+V S40