Veletrh STŘECHY PRAHA

Ve dnech 9. - 11. 2. 2017 jsme se zúčastnili 19. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA v Praze - Letňanech.
Poprvé jsme tak měli příležitost prezentovat společně značky KVK PARABIT, a.s., výrobce asfaltových hydroizolačních pásů
a KVK PENOPOL s.r.o., výrobce pěnového polystyrenu. Obě značky jako nedílnou součástí společnosti KVK HOLDING a. s.

A byla to více jak důstojná prezentace. Na ploše 30mjsme ukázali možnost spojení sortimentu a systémových řešení asfaltových pásů a izolačního materiálu - pěnového polystyrenu. Názornou ukázkou použití byl speciálně vyrobený stolek, koncipovaný jako řez zateplenou střechou a dvě křesílka. Vše vyrobeno z našich materiálů.

Odměnou nám byla pozornost návštěvníků veletrhu, kdy jsme zodpověděli nejeden technický dotaz a pomohli jak odborné, tak i laické veřejnosti zorientovat se v nám blízké problematice. I přes někdy ostýchavé dotazy příchozích jsme se snažili dostat do jádra problému a předat naše dobré i špatné zkušenosti s různými technickými řešeními. Prezentační stánek se také pro nás stal místem jednání s obchodními partnery, příležitostí k obchodnímu i osobnímu setkání.

Tímto bychom chtěli všem návštěvnímů poděkovat za návštěvu a projevenou důvěru.

Těšíme se na další setkání s vámi při další příležitosti.
Tým KVK PARABIT a KVK PENOPOL.