KVK PARABIT S.A.jest częścią spółki  akcyjnej KVK S.A. Obecnie największym producentem wyrobów hydroizolacyjnych asfaltowych w Czechach. Zakłady produkcyjne znajduja się; w Swobodzie nad Upou, oraz Rychnowie nad Kreżmou. W obu zakładach produkuje sie około 14 milionów m2 w 70 typach róznych gatunków pap. KVK Parabit S.A. kładzie duży nacisk na jakośc produkowanych wyrobów hydroizolacyjnych: klasycznych, modyfikowanych, samoprzylepnych, specjalnych typów  asfaltowych pap. Cała spółka pracuje w systemie ISO 9002 od 1995 roku.