Kontakt

v súvislosti so zlúčením obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o. sú nové mailové adresy na zasielanie objednávok, zasielanie dodávateľských faktúr a na zákaznícky servis platné od 01.03.2020. 

 

Sika Slovensko, spol. s r. o.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Sika Slovensko, spol. s r. o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava - mestká čásť Vajnory
IČO: 31359710
IČ DPH: SK 2020315297
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5879/B
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK32 0200 0000 0027 4179 2059
BIC: SUBASKBX

 

Expedičný sklad 

Sidónie Sakalovej 88
014 01 Bytča

Ing. Zdenka Ondrášiková
zákaznický servis (asfaltové pásy KVK Parabit)
email: ondrasikova.zdena@sk.sika.com
tel.: +421 911 932 393

Ing. Zuzana Krchová
zákaznický servis (asfaltové pásy KVK Parabit)
email: krchova.zuzana@sk.sika.com
tel.: +421 911 607 622

 

E-mailové adresy

Objednávky: objednavky@sk.sika.com
Zasílání dodavatelských faktur: incominginvoice@sk.sika.com

Kontaktný formulár