Odborná technická podpora

 

Aplikačný technik a obchodný zástupca pre Slovensko a Maďarsko

Marián Mydling

email:marian.mydling@sk.sika.com
tel: +421 911 156 977

Stavebný technik so špecializáciou na izolácie stavieb poskytuje v procese výstavby budov i počas ich sanácií odbornú technickú podporu našim výrobkom. Vykonáva odborné konzultácie, rôzne modelové stavebno-fyzikálne výpočty aj odborný dohľad pri realizácii plochých a šikmých striech, izolácií spodných stavieb a izolácií mostov.

Čo vám ponúkame

  • vypracovanie optimálneho návrhu technologického postupu opravy plochej strechy vrátane zateplenia
  • vypracovanie technických podkladov pre prebudovanie jedného typu plochej strechy na iný
  • návrh protiradónovej izolácie
  • posúdenie kotviaceho systému povlakovej strešnej krytiny
  • návrh riešenia spádovania plochej strechy
  • odborný dohľad nad vykonávaním izolácií
  • kontrola výkazu výmer pri geometricky alebo technologicky náročných a komplikovaných stavbách