Oznámenie o spojení so Sika Slovensko

 

Oznámenie o plánovanom zlúčení obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o.
so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o.

 

Vážený obchodný partner,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe zmluvy o zlúčení má dôjsť k zlúčeniu obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Rybničná 38/e, Bratislava - mestská časť 831 06 Vajnory, IČO: 36 557 811, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65671/B (ďalej aj ako „KVK Slovakia“) so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Rybničná 38/e Bratislava 831 06, IČO: 31 359 710, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5879/B (ďalej aj ako „Sika Slovensko“), a to ku dňu zápisu zlúčenia obchodných spoločností do príslušného Obchodného registra, pričom tento deň sa predpokladá na dátum 01.03.2020.

Údaje nástupníckej spoločnosti sú nasledovné:
Sika Slovensko, spol. s r.o.
so sídlom Rybničná 38/e Bratislava 831 06
v mene spoločnosti koná: Ing. Marek Mikuš
IČO: 31 359 710
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5879/B
DIČ: 2020315297, IČ DPH: SK2020315297
IBAN:SK32 0200 0000 0027 4179 2059
BIC: SUBASKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej osoby:
Mgr. Ida Pluhárová,
telefónne číslo: +421 911 991 483,
e-mail: pluharova@kvkslovakia.sk, pluharova.ida@sk.sika.com

 

Oznámenie o zlúčení

Oznámenie o pracovnej dobe