Naše výrobky

Ľahké pásy typu A a R R 330 H, R 13, K-BASE, R20

Klasické oxidované pásy Bitagit, Sklobit, Parabit

Modifikované pásy Elastodek, Sklodek

Ostatný sortiment Šindle KERABIT, PARAMO

ASPA Asfaltové izolácie